مرکز شماره 1 اسلامشهر

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

به جـــان پاک تو ای دختر امام، ســلام 

     

  به هر زمان و مـکان و به هر مقام، سـلام


تويـی که شــاه خراسان بود بــرادر تــو     


   بـــر آن مقام رفيــع و بـر اين مقام، ســلام


به هر عدد که تکلم شـود به ليل و نهار   

   

  هــــزار بـار فـــزون تـر ز هـر کـلام، ســلام


صبح تا شب و از شام، تا طليعه صبــح 

      

بر آستـانه قــدسـت علی الـدوام، ســلام


  در آســـمان ولايــت، مــه تمــامی تـــو   

     

زپای تا به ســرت ای مـــه تـمـام، ســلام


به پيشگــاه تو ای خواهـــر شه کـَـونين      


   ز فـرد فـرد خليـق، به صبح و شام ســلام


منم که هر سر مويم به هر زمان گويـد     


    به جـان پــاک تـو ای دخــتـر امـام، ســلام


ولادت با سعادت حضرت معصومه (س) و  

 

                   روز دختر

 

                  مبارک باد..                                              اسلامشهر1

[ چهارشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۸۸ ] [ 12:23 ] [ کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان ]

[ ]